Hygiëne oplossingen
met de juiste aandacht…
Voor mens en milieu.

CSN Hygienics B.V. kijkt bij de keuze van producenten grondstoffen, productontwerpen, verpakkingen en distributiesystemen niet alleen naar economische- en functionele aspecten, maar ook naar de gevolgen voor het milieu. Duurzaam ondernemen staat centraal bij CSN Hygienics B.V. Een scala aan economische, milieu- en sociale aspecten wordt hierbij in ogenschouw genomen.

CSN Hygienics heeft, met bovenstaande in gedachte houdend, het concept CSN Re-Paper ontwikkeld, een unieke recyclingservice voor papieren handdoeken. Wij helpen uw bedrijf met recyclen – uw gebruikte papieren handdoeken worden lokaal omgezet naar nieuwe hygiëne tissueproducten. 

CSN Re-Paper is een complete oplossing voor het verminderen van afval en het verlagen van uw ecologische voetafdruk, zodat u een belangrijk statement maakt naar uw werknemers en bezoekers.

40
verlaging van uw ecologische voetafdruk mogelijk.

Door het recyclen van uw handdoekpapier in het CSN Re-paper concept.

Iets wat wij slechts een paar tellen

gebruiken zou de aarde nooit voor

jaren mogen vervuilen…

SCA EN MILIEU

SCA onderscheidt zich van haar concurrenten als natuurlijk leider en dat ziet u terug in veilige productieprocessen, grondstoffen efficiënt verwerken, verantwoord bosbeheer & vezelbereiding en energiebesparende maatregelen. In deze context dragen onze Tork producten bij aan verbeterde prestaties, hygiëne en het streven naar een betere kwaliteit van leven. Wij hebben een holistische kijk op onze producten en de impact hiervan op het milieu. Vanaf het moment dat de bomen worden geplant, gevolgd door de processen in de fabrieken die leiden tot een eindproduct tot het verwijderen hiervan. We noemen dit ook wel de Levens Cyclus Analyse (LCA). U kunt ons beleid bestuderen en zelf ontdekken wat dit in detail betekent voor CSN producten en hoe wij binnen SCA werken als het gaat om milieu. Het is dan ook geen toeval dat het Wereld Natuur Fonds SCA heeft uitgeroepen tot het groenste tissue producerende bedrijf ter wereld!

ECOLABELLING SCA TISSUE EUROPE

Ecolabelling is een manier voor SCA Tissue Europe om haar wijze van werken op het gebied van milieu te communiceren aan haar klanten (en eindklanten). De Zwaan (Swan Label) wordt gebruikt voor de Nordic landen en in Duitstalig gebied wordt gebruik gemaakt van de Blaue Engel. Een aanvulling op deze ecolabes is the EU-Flower. Voorwaarden voor het Swan-label Swan is het officiële Nordic ecolabel, dat is geÏntroduceerd door de Nordic Ministerraad. Het Swan logo geeft aan dat het product dat het logo draagt een goede keuze is ten aanzien van het milieu. De drager van het label voldoet aan bepaalde criteria en worden gecontroleerd door onafhankelijke laboratoria, hebben certificaten en ondergaan controle bezoeken. Een product dat het Swan-label mag dragen voldoet aan extreem hoge milieu-eisen. Er wordt rekening gehouden met de invloed die het product heeft op de omgeving en het milieu, van ruw materiaal tot het uiteindelijke afval, dus gedurende de gehele productcyclus. Bovendien stelt het Swan-label ook voorwaarden mbt de kwaliteit en de prestaties van het product. Tissue-papier met het Swan-label bestaat uit vezels van duurzaam onderhouden bossen, dan wel uit gerecycled materiaal. Het productie proces is zodanig dat er sprake is van lage niveaus van uitstoot van afvalmaterialen in de lucht en in het water. Het energiegebruik gedurende de productie is laag en de hoeveelheid schadelijke chemicaliën (voor gezondheid en milieu) is beperkt, zowel tijdens de productie als ook in het uiteindelijke papierproduct zelf. Om te verzekeren dat een product dat het Swan-label altijd voldoet aan de gestelde criteria, worden er regelmatig controles uitgevoerd. Bedrijven die het Swan-label willen voeren moeten resultaten van onafhankelijk onderzoek kunnen overleggen, om te bewijzen dat er wordt voldaan aan de criteria!

DER BLAUE ENGEL

Het Blaue Engel milieu-label is eigendom van het Federale Ministerie van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid (in Duitsland). Het is in 1977 ontwikkeld op initiatief van de Duitse Federale Minister van Binnenlandse Zaken en goedgekeurd door de Ministers van Milieu van de Nationale regering en van de Federale Staten. De Blaue Engel stimuleert de bescherming van het milieu als ook de bescherming van de consument. Het label wordt daarom toegekend aan producten en diensten die in het bijzonder bevorderend zijn voor het milieu -in de meest algemene zin- en aan producten die voldoen aan hoge criteria van veiligheid voor de gezondheid in een beroepsmatige omgeving en geschiktheid voor gebruik (fitness for use). The EU-flower Zoals de Nordic-landen samenwerken voor het Swan-label, hebben ook de EU landen een officieel, gemeenschappelijk ecolabel, de EU-Flower. Het label bestaat sinds 1992 en het is van toepassing op 23 verschillende categoriën van producten en diensten. Het staat in de Tissue-categorie onder ander voor: verminderde uitstoot van broeikasgassen en watervervuiling tijdens productie, verminderd gebruik van energie en gebruik van vezels uit duurzaam onderhouden bossen.

CSN & MVO NEDERLAND

CSN Hygienics is al jaren partner van MVO Nederland en volgt de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van MVO, en probeert waar mogelijk is hierop te anticiperen.

Wat is MVO ?

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij: MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.

MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie. MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

CSN & MVO

CSN Hygienics B.V. kijkt bij de keuze van alle producenten van grondstoffen, productontwerpen, verpakkingen en distributiesystemen niet alleen naar economische- en functionele aspecten, maar ook naar de gevolgen voor het milieu.

Een van onze producenten is al 75 jaar een zelfstandige producent van hygiënepapier en een koploper op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het bedrijf kenmerkt zich door een natuurlijk en diepgevoeld respect voor mens en milieu. De producten en diensten worden uitsluitend aan de business to business markt geleverd via o.a. schoonmaakbedrijven en vakgroothandel aan verschillende segmenten zoals bedrijfskantoren, horeca, recreatie, ziekenhuizen, scholen en industrie. Middels unieke service garanties is het bedrijf een betrouwbare en betrokken partner voor haar klanten. Deze producent ontwikkelt innovatieve concepten voor betere toilethygiëne en toiletbeleving met uitzonderlijke milieuprestaties. Deze concepten worden ondersteund met een assortiment toiletpapier, papieren handdoekjes, poetspapier, etc. die met innovatieve washroom inrichtingen hun weg naar de gebruiker vinden.

Al het hygiënepapier is gemaakt van 100% recycled papier en de productie processen voldoen aan strenge milieucriteria. Het hygiënepapier is gecertificeerd volgens FSC-recycled en ECO-flower.

Daarnaast beschikt deze producent als eerste tissueproducent ter wereld over een nieuwe generatie hygiënepapier die volledig biologisch afbreekbaar is zonder schadelijke sporen in het milieu achter te laten. Zowel het productieproces als het hygiënepapier is gecertificeerd volgens de Cradle to Cradle criteria.

CSN & AUTOMATISCH VOORRAADBEHEER

In tegenstelling tot veel andere service verleners verzorgt CSN Hygienics voor al haar klanten automatisch voorraadbeheer. Op deze manier worden er 3 transportbewegingen per maand per locatie minder uitgevoerd . Tijdens het bezoek van de servicemedewerker word de voorraad aangevuld, dameshygiëne en luchtverfrisser service uitgevoerd. En waar nodig de schoonloop matten verwisseld.

CSN & DAMES HYGIËNE

CSN gebruikt bij de maandelijkse wisseling van haar dameshygiëne boxen geen schadelijke chemicaliën , maar volledig biologisch afbreekbare enzymen.

CSN & LUCHTVERFRISSERS

CSN gebruikt uitsluitend luchtverfrisser vullingen die geuren elimineert en de ruimte fris maakt, zonder CFK of ozonafbrekende stoffen.

CRITERIA VOOR DUURZAAM INKOPEN

1. PRODUCTGROEP tissuepapier
Deze productgroep omvat hygiënisch tissuepapier zoals toiletpapier, papieren handdoekjes en poetspapier.

2. DUURZAAMHEIDSASPECTEN
De belangrijkste duurzaamheids aspecten voor het productieproces van hygiënisch papier zijn:

  1. Vezelmateriaal
  2. Gebruik van hulpstoffen
  3. Emissies naar water en lucht
  4. Energieverbruik
  5. Transport grondstoffen en gereed product
  6. Milieumanagementsysteem

2.1 Vezelmateriaal
Gelet op de eenmalige toepassing (end of pipe) van deze productgroep zou hiervoor géén virgin fibre-materiaal voor mogen worden toegepast. Aantoonbaarheid b.v. door middel van FSC-recycled keurmerk; waarbij tevens eisen aan het gehalte aan post-consumer waste wordt gesteld. Organisaties als Greenpeace en WWF onderschrijven het toepassen van 100% gerecycleerde vezels voor toiletpapier. Criteria eis: minimaal 50% recycled papier (kunnen alle fabrikanten aan voldoen) Criteria wens: 100% recycled papier, waarvan minimaal 85% post-consumer

2.2 Gebruik van hulpstoffen
Conform criteria voor hygiënisch papier zoals bepaald in de criteria van het EU Ecolabel, de Nordic Swan en Cradle to Cradle criteria van MBDC. Criteria eis: Geen gebruik van: Chloor of APEO Criteria wens: volledig biologisch afbreekbare hulpstoffen, geen gebruik van biocides en epichloorhydrine

2.3 Emissies naar water en lucht
Conform criteria voor hygiënisch papier zoals bepaald in de criteria van het EU Ecolabel en de Nordic Swan. Criteria eis: CO2 =1.500 kg/ton hygiënepapier en AOX =0,12 kg/ton hygiënepapier Criteria wens: waarden van de eis minimaal halveren Criteria voor duurzaam inkopen van hygiënisch tissuepapier Van Houtum

2.4 Energieverbruik
Conform criteria voor hygiënisch papier zoals bepaald in de criteria van het EU Ecolabel en de Nordic Swan. Criteria eis: = 2200 kwh/ton hygiënepapier Criteria wens: waarden van de eis minimaal halveren

2.5 Transport grondstoffen en gereed product
De CO2-uitstoot wordt mede beÏnvloed door transport. Men zou zich kunnen voorstellen dat het aantoonbaar lokaal inkopen van grondstoffen en afzetten van producten (local for local) eveneens met extra punten wordt beloond om reden van een betere kringloopsluiting van een volumineus product. Modaliteit is wegtransport op basis van leeg retour, aangezien scheepvracht andere CO2 waarden per kilometer heeft is de eis uitgedrukt in CO2 Criteria eis: CO2 = 200 kilo/ton hygiënepapier voor transport tissuefabriek tot verbruikspunt (circa 1500 km wegtransport op basis van leeg retour.) Criteria wens: waarden van de eis minimaal halveren.

2.6 Milieumanagementsysteem
In kader van beheersing activiteiten en continu verbeteren van de milieuprestaties is het noodzakelijk dat bedrijven over een milieumanagement systeem beschikken. Criteria-eis: gecertificeerde milieumanagementsysteem (ISO 14001, EMAS).

CSN Hygienics biedt u service op maat met het oog op Persoonlijk, Betrouwbaar en Gemak.

Swalm 20-22
3068 LH Rotterdam

Postbus 81172
3009 GD Rotterdam

Tel: 010 420 5127
info@csngroup.nl