Slechte hygiëne op scholen kost Nederland veel geld

Zeist, 19 maart 2012 – Slechte hygiëne op scholen kost ons land veel tijd en geld. Voornamelijk in de winterperiode blijven kinderen en begeleiders vaak binnen tijdens de pauzes. Hierdoor is de kans groot dat griep en verkoudheid zich in een korte tijd verspreiden. Vooral handen wassen is nog een belangrijke boosdoener. Scholen gebruiken verouderde methoden en producten, waardoor kinderen die naar school gaan twee keer zoveel risico lopen op besmetting. Het aantal dagen dat ouders niet werken om zorg te dragen voor hun zieke kinderen kost werkgevers en gezinnen veel geld. Hoog tijd om meer aandacht te schenken aan een betere hygiëne op school. Tork komt met een aantal tips om daar wat aan te doen.
Kinderen 16 dagen per jaar ziek

Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat kinderen tussen de 1 en de 15 jaar gemiddeld 16 dagen per jaar ziek zijn. “Deze besmettingen komen vooral voort uit onhygiënische zeepvoorziening, het gebruik van katoenen handdoeken of het onvoldoende voorlichten van de kinderen. Het is daarom belangrijk dat scholen de relevantie van een goede hygiëne inzien”, aldus Frank Westdorp, Product en Market Manager van Tork bij SCA Benelux. Volgens onderzoek van de tissuefabrikant onder 500 respondenten blijkt dat bijna 50 procent van Nederland vindt dat kinderen op school te weinig leren over hygiëne. Westdorp: “Een aantal eenvoudig uitvoerbare tips, zoals het aanbieden van lesmateriaal en het aanpassen van sanitaire voorzieningen kan daarin verandering brengen.”

5 Hygiëne-tips voor kinderen
Speciaal voor scholen en kinderdagverblijven heeft Tork een educatief lespakket samengesteld, waarin informatie staat over het belang van handhygiëne. Het materiaal is voor drie doelgroepen beschikbaar: het personeel, kinderen in de onderbouw en kinderen in de bovenbouw.  
1.      Adviseer zowel zieke kinderen als zieke leraren thuis te
         blijven;
2.      Laat kinderen zien hoe bacteriën verspreid worden;
3.      Leer kinderen dat handen wassen net zolang duurt als het
         zingen van ‘Altijd is Kortjakje ziek’;
4.      Schenk extra aandacht aan handen wassen voor het eten,
         ook bij tussendoortjes;
5.      Leer kinderen om hun handen grondig te drogen, om niet met
         hun vingers in hun neus, mond of ogen te zitten en om te
         niezen in hun elleboog of in een papieren zakdoekje.

Voorlichting over hygiëne
Ruim twee derde van de ouders vindt het handhaven van hoge normen van hygiëne op school belangrijk, belangrijker zelfs dan goede manieren (58%) of hard studeren (34%). Maar liefst 90 procent van de ondervraagde ouders staat er dan ook op dat hun kinderen hun handen wassen voor en na het eten, na een toiletbezoek of na een schooldag. Na het niezen bijvoorbeeld wordt het wassen van de handen vaak nog overgeslagen. Om die reden is het belangrijk kinderen te laten zien hoe gemakkelijk bacteriën, die ziektes veroorzaken, zich verspreiden. Gebruik bijvoorbeeld de nevel van een een gewone plantenspuit om aan te tonen hoe een nies de bacteriën verspreidt. Of strooi talkpoeder op de handen van de kinderen en laat de kinderen elkaar de hand schudden. Zolang de poeder zichtbaar blijft, blijft de besmetting ook actief.  

5 Hygiëne-tips voor op school
Ook voor de ruimtes op school bestaan er volgens Tork een aantal eenvoudige maatregelen, die zorgen voor een vermindering van de kans op de bacteriële verspreiding van griep en verkoudheid:  
1.      Vervang katoenen handdoeken of hete luchtdrogers door
         papieren handdoekjes;
2.      Zorg ervoor dat vloeibare of schuimende zeep op bereikbare
         hoogte voor de kinderen aanwezig is;
3.      Zorg voor gesloten systemen (bijvoorbeeld van vloeibare of
         schuimzepen) in de toiletruimtes.
4.      Ventileer de ruimtes en lokalen goed;
5.      Was speelgoed, in het bijzonder het speelgoed dat kinderen
         in hun mond steken, goed af  

Een gesloten system voor optimale hygiëne
Als het gaat om voorzieningen in toiletruimtes hebben scholen en kinderdagverblijven nog veel in te halen. Uit een studie in opdracht van de Universiteit van Arizona is gebleken dat 25 procent van de geteste open navulsystemen bij vloeibare zepen is besmet met bacteriën. Van de gesloten navulsystemen bleek geen één besmet te zijn. Ook blijken papieren handdoeken effectiever in het tegengaan van infecties dan luchtdrogers of katoenen handdoeken. ”Het is daarom belangrijk sanitaire ruimtes van papieren handdoekjes te voorzien en zeepdispensers met gesloten vulsystemen te gebruiken”, aldus Frank Westdorp.