Persoonlijke hygiëne is verbeterd dankzij griepepidemie

 

Uit de jaarlijkse internationale studie van tissuefabrikant Tork samen met moederbedrijf SCA, onder 5.600 respondenten, blijkt dat mensen wereldwijd hun persoonlijke hygiëne verbeterd hebben als gevolg van het uitbreken van de Mexicaanse griep. Gemiddeld heeft vier op de tien mensen hun gedrag aangepast, zo ook in Nederland.

Wereldwijd wast ruim driekwart zijn of haar handen vaker

65% maakt zich überhaupt meer zorgen over slechte hygiëne in hun omgeving en welk effect dat heeft op hun gezondheid. Zo vindt 51% van de ondervraagden dat de hygiëne op scholen meer aandacht moet krijgen. Met dit onderzoek wil Tork aandacht vragen voor het toegenomen belang van hygiëne in het algemeen en de noodzaak van hygiëneoplossingen en strengere protocollen voor de schoonmaakindustrie.

Verbeterd hygiënisch gedrag

Wereldwijd hebben mensen hun persoonlijke hygiëne verbeterd als gevolg de Mexicaanse griep. Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan zijn of haar handen vaker te wassen. Ook is het gebruik van antibacteriële producten onder Nederlanders toegenomen (21%) en is men voorzichtiger geworden met menselijk contact, zoals zoenen (14%). Gemiddeld heeft een op de tien mensen wereldwijd zelfs hun reisgedrag aangepast. Opvallend is de verandering hierin in China: 39% van de Chinezen geeft aan minder te reizen dan voor het uitbreken van de epidemie. Dit in tegenstelling tot Mexico, het land waaraan de griep haar naam heeft ontleend (13%). Zij benadrukken hun reisgedrag minimaal te hebben aangepast. Ook de Nederlanders hebben hun reisgedrag nauwelijks aangepast (1,2%).

Werken aan een betere oplossing

De Mexicaanse griep heeft mensen over de hele wereld wakker geschud. Ondanks dat de impact en de activiteit van het virus is gedaald, blijft het virus aanwezig. ”Onze taak als tissuefabrikant is om mensen persoonlijk hierop te wijzen en daarnaast verbetering van hygiëne in publieke sfeer mogelijk te maken. Door een betere hygiëne voelt men zich prettiger in openbare ruimtes, zoals restaurants, ziekenhuizen en sportscholen,” aldus Dr. Rolf Andersson, senior adviseur bij SCA.

47 Procent Nederlanders maakt zich meer zorgen om hygiëne

Zorgen maken om slechte hygiëne staat met stip op één, als gevolg van het uitbreken van de Mexicaanse griep; bijna de helft van de Nederlanders maakt zich meer zorgen om slechte hygiëne en de gevolgen daarvan. 66% van de Nederlanders geeft aan dat voornamelijk de toiletten op scholen meer aandacht zouden moeten krijgen. Dit is met name van belang voor de respondenten, omdat zij vinden dat slechte hygiëne op scholen het leergedrag van de kinderen zou kunnen beïnvloeden (50%). ”Het opstellen van nieuwe regels en protocollen met betrekking tot het schoonhouden van gebouwen staat bij facilitair managers daarom hoog op de agenda,” aldus Margo Snoek, Product en Market Manager van Tork Benelux. “De aanscherping van regels voor conciërges is één van de belangrijkste taken voor het facilitair management. Zo moeten regels met betrekking tot onder andere het schoonmaken van toetsenborden en deurknoppen strikter worden vastgesteld en duidelijker worden geformuleerd”, aldus Snoek.

Top drie ruimtes voor verbetering

In publieke ruimtes staat men nu vaker stil bij, en is men zich meer bewust van slechte hygiëne dan voor het uitbreken van de Mexicaanse griep. De top drie ruimtes waar men zich het meeste zorgen om maakt:

  1. Openbare toiletten 60%
  2. Openbaar vervoer 37%
  3. Ziekenhuizen 29%