Een derde minder afwezigen op school door een verbeterde hygiëne

Kinderen op de basisschool krijgen elk jaar gemiddeld zes tot negen keer een infectieziekte en maar liefst 90% daarvan wordt veroorzaakt door een virus. Door het in acht nemen van enkele eenvoudige hygiënemaatregelen, zoals het grondig wassen en drogen van de handen, daalt het aantal afwezigen door ziekte met 34%.

Kinderen tot 5 jaar zijn erg vatbaar voor infecties omdat ze nog niet voldoende antistoffen hebben opgebouwd. Daarom is hygiëne voor deze kinderen heel belangrijk. Vooral het wassen en drogen van de handen speelt hierbij een grote rol. Op droge handen blijven minder ziektekiemen achter dan op vochtige handen. Toch besteden de meeste mensen en kinderen minder dan vijf seconden aan het afdrogen van hun handen.

Wist u dat...

Ziektekiemen in handdoeken

Renée Remijnse van Tork geeft hygiëneadvies: “De meest hygiënische manier om de handen te drogen is met een papieren handdoek voor eenmalig gebruik. Ziektekiemen en virussen blijven immers makkelijker achter in een theedoek of handdoek van textiel dan in papieren handdoek en vermenigvuldigen zich daar snel. Zo worden de ziektekiemen overgebracht op de volgende gebruiker. En dat willen we natuurlijk voorkomen!”

Bacteriën gaan graag naar school

Een gebrek aan hygiëne kan gevolgen hebben voor vele mensen. Een Amerikaanse studie heeft namelijk aangetoond dat iemand met griep gemiddeld 1,3 tot 1,7 andere personen besmet. Voor schoolgaande kinderen ligt dit aantal veel hoger. Zij besmetten namelijk 2,4 andere schoolkinderen. Volgens de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn kinderen tussen de 1 en de 15 jaar zijn gemiddeld 16 dagen per jaar ziek.

Slechte hygiëne kost veel tijd en geld

Infectieziekten treffen niet enkel schoolgaande kinderen. Als ziektekiemen onbelemmerd worden verspreid, kunnen ook ouders en personeel ziek worden of moeten ze thuisblijven om hun zieke kind te verzorgen. “Dit heeft economische gevolgen voor de maatschappij,” aldus Remijnse. “Zieke kinderen dragen bij tot het verspreiden van ziekten, maar ook handdoeken van textiel, slechte handhygiëne, slechte ventilatie, gebrek aan kennis en routines, en een slechte of lage weerstand spelen hierbij een rol. Naast algemene hygiëneprocedures moeten er dus ook procedures worden gemaakt over het gebruik van wastafels en -ruimtes, potjes, of het omgaan met voedsel om het aantal besmettelijke ziekten en gezondheidsrisico’s te verkleinen.”

Bron. www.tork.nl